Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Ukrajina

Turistické vízum

Po?adavky pro ud?lení víz:
 • cestovní pas, jeho? platnost musí p?esahovat min. o 1 m?síc povolenou dobu pobytu
 • kompletn? vypln?ný formulá? ?ádost o vízum (?ádost o vízum, který m??e být vypsán v jakémkoliv jazyce – anglicky, ?esky, rusky)
 • jednu pasovou fotografii
 • pozvání ov??ené pasovou slu?bou Ukrajiny nebo turistický voucher
 • rezervace letenky dokládající návrat do zem? p?vodu
 • poplatek ambasád?
 • Plná moc: doporu?uje se aby nám klient napsal plnou moc, v p?ípad?, ?e by jsme museli na konzulát zajít a vy?ídit n?jaké detaily, nemusí být notá?ky ov??ena, sta?í formou dopisu
Doba vy?ízení víza:
 • do 10 pracovních dn? - 1000 K?
 • do 7 pracovních dn? – 2000 K?
 • expresní vy?ízení víz do 10 hodin - 6000 K?

Vý?e poplatku: Pegas International: 2000,- K?

Upozor?ujeme ?adatele o vízum, ?e na?e agentura má v procesu vy?izování víz pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladné vy?ízení Va?í ?ádosti.

D?le?ité kontakty

Zastoupení pro ?R

Konzulární odd?lení
Consular Section
Charlese de Gaulla 27, Praha 6 160 00
tel: 233 341 577
fax: 224 325 561
e-mail: konzulat@volny.cz

Provozní hodiny ú?adu 09.00 - 13.00 /Po, St, Pá/

Konzulát Ukrajiny
Nerudova 7, Brno 612 00
tel: 541 216 973
fax: 541 216 972
e-mail: ua_consulate@volny.cz

Provozní hodiny ú?adu 09.00 - 13.00 /Po, St, Pá/

Obchodní odd?lení
Commercial Section
Charlese de Gaulla 29, Praha 6 160 00
tel: 235 358 139
fax: 233 321 326

Provozní hodiny ú?adu 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00 /Po-Pá/

Zastoupení ?R na Ukrjin?

Generální konzulát ?eské republiky v Ukrajina
Antonovi?a 130/a, Lvov 178 79000
tel: 00380/322-953967, 322-953987, 322-953986
fax: 00380/322-953966
e-mail: lvov@embassy.mzv.cz
P?sobnost ú?adu: oblast: lvovská, ternopolská, ivano-frankovská a zakarpatská


Velvyslanectví ?eské republiky na Ukrajin?
Poso?stvo ?eskoi Respubliky
Jaroslaviv Val, 34-A, Kyjev 019 01
tel: 0038044/2122110, 2120431, 2120807, 2120210, KO-2382641-2
fax: 0038044/2297469
e-mail: kiev@embassy.mzv.cz
P?sobnost ú?adu: diplomatická a konzulární pro Ukrajinu

Provozní hodiny ú?adu: pond?lí - pátek: 08.30 - 17.00
Ú?ední hodiny KO pro ve?ejnost: pond?lí - pátek: 09.00 - 12.00, 14.00 - 16.30


?eské centrum na Ukrajin?
Jaroslaviv Val 21-G, Kijev 010 34
tel: 0038044/2348324
fax: 0038044/2359727
e-mail: cckiev@czech.cz

Provozní hodiny ú?adu: pond?lí - pátek: 09.30 - 17.00

U?ite?né informace

?asový posun Kyjev, Lvov: +1 hod nahoru


Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.