Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Zem?

Turistick? v?zum

Pokyny pro ?adatele o turistick? v?za do Peru
Jestli m?te z?jem odcestovat do Peru na dobu krat?? 90 kalend??n?ch dn?, je za??zen? v?z velice jednoduch?.
Pot?ebujete:
 • 1 pasovou fotografii
 • vypln?n? formul?? (??dost o v?zum)
 • zp?te?n? letenku
 • platn? pas
 • potvrzen? o zaplacen? poplatku.
V?zum je ud?lov?no do 2 t?dn?. Poplatek ambas?d? ?in? 30 USD.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Velvyslanectv? ?esk? republiky v Peru
Embajada de la Rep?blica Checa
Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima 27
tel: 00511/2643381, 2643374
fax: 00511/2641708

Provozn? hodiny ??adu: po-p? 08.00 - 12.00, 12.30-16.30
??edn? hodiny KO pro ve?ejnost: po-p? 09.00-.12.00
v?za: ?t-?t 09.00-12.00

Zastoupen? v ?R

Velvyslanectv? Peru?nsk? republiky:
Muchova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00
tel: 224 316 210, 224 318 810, 224 315 741
fax: 224 314 749
e-mail: embaperu@anet.cz, emba.peru@worldonline.cz
Provozn? hodiny ??adu: 08.30 - 16.00 /Po-P?/
V??e poplatku Pegas International: 500,- K? (vratn? p?i odb?ru zp?te?n? letenky).

U?ite?n? informace

?asov? posun: -7hod v dob? letn?ho ?asu
-6hod v dob? zimn?ho ?asu
Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.