Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

??na


Turistick? v?zum

Pokud m?te z?jem odcestovat do ??ny na dobu krat?? 60 kalend??n?ch dn?, k?vy??zen?
pot?ebujete:
dv? pasov? fotografie
pen?ze na poplatek
rezervace zp?te?n? letenky
platn? pas a vypln?n? formul?? (??dost o v?zum), kter? z?sk?te od n?s nebo p??mo na ambas?d?. V?zum je ud?lov?no do 2 t?dn?.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R v ??n? - Peking

?esk? zastoupen? v ??n?:
Embassy of the Czech Republic Ritan Lu
Jianguomen Wai
Beijing 100 600
Peoples Republic of China
Tel: 008610/65326902-5, dovolba 202-sekretari?t, 217-KO
Fax: 008610/65325653

Zastoupen? v ?R

??nsk? ambas?da
Pell?ova 18
Praha 6 Bubene?
tel: 224 311 323, 233 028 800 /12.00-13.30 Po-P?/
fax: 224 319 888
??edn? hodiny: 08.00 - 12.00, 13.30 - 16.30
Konzul?rn? odd?len? Pell?ova 18
Praha 6 – Bubene?
160 00
tel: 224 322 235
fax: 224 322 235
Provozn? hodiny ??adu 08.30 - 11.30 /Po, St/
Poplatek ambas?d?:
p?i jednom vstupu do zem? – 40-50 USD
p?i v?cevstupu – 60-80 USD

U?ite?n? informace

?asov? posun: +6 hod.v dob? letn?ho ?asu
???????????????????? +7 hod.v dob? zimn?ho ?asu
?
Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.