Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Bol?vie

Turistick? v?zum

Od 1.10.2003 plat? bezv?zov? styk pro turistick? pobyt do max. 90 dn? ode dne vstupu na ?zem? Bolivie.

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Adresa velvyslanectv?: Waaggasse 10/4
Vienna A-1040
tel:00431-587 46 75
fax:00431-586 68 80
Provozn? hodiny ??adu:
09.00 - 12.30 13.30 - 17.00 /Po-P?/

Zastoupen? ?R


Velvyslanectv? ?esk? republiky v Peru
Embajada de la Rep?blica Checa
Baltazar la Torre 398
San Isidro
Lima 27
tel: 00511/2643381, 2643374
fax: 00511/2641708
e-mail: lima@embassy.mzv.cz
Provozn? hodiny ??adu:
pond?l? - p?tek: 08.00 - 12.00, 12.30-16.30
??edn? hodiny KO pro ve?ejnost: pond?l? - p?tek: 09.00 - 12.00
v?za: ?ter? - ?tvrtek: 09.00 - 12.00

U?ite?n? informace

Bol?vie M?na: Boliviano - BOB?
?asov? posun: -7 hod. v dob? letn?ho ?asu
????????????????????? -6 hod. v dob? zimn?ho ?asu

Upozor?ujeme ?adatele o v?zum, ?e na?e agentura m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e se zaru?it za kladn? vy??zen? Va?? ??dosti.

Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.