Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
 • Pegas International agency,s.r.o.
  Krakovska 9
  110 00 Praha 1
  Tel.: +420 603 422 774
  Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Arm?nie

Turistick? v?zum

Po?adavky pro ud?len? v?z:
 • cestovn? pas, jeho? platnost mus? p?esahovat min. o 6 m?s?c? povolenou dobu pobytu
 • kompletn? vypln?n? formul?? ??dost o v?zum
 • pasov? fotografie
 • rezervace zp?te?n? letenky
 • poplatek ambas?d?:
  • 25 USD / platnost 21 dn? /
  • 60 USD /platnost 90 dn? a mus? b?t dolo?en zvac? dopis /
  • 65 USD /v?cevstupov? v?zum – platnost 90 dn? – zvac? dopis nutn?/
 • Jestli klient projev? z?jem o zprost?edkov?n? t?chto v?z na?? agenturou, je pot?eba m?t napsanou i plnou moc.
Doba vy??zen?: 1 - 2 t?dny
Platnost: maxim?ln? 90 dn?

D?le?it? kontakty

Zastoupen? pro ?R

Velvyslanectv? Arm?nsk? republiky
Neubaugasse 12-14/1/16, Vienna A-1070
tel: 00431-522 74 79, 524 36 68
fax: 00431-522 74 81
e-mail: armenia@armembassy.at

Zastoupen? ?R pro Arm?nii

Velvyslanectv? ?esk? republiky v Gruzii
57, Tsereteli Ave., Tbilisi 0154
tel: 0099532/343310, 356427, 0099577/797092 (mobil), KO-0099532/343098, 356704
fax: 0099532/356692
e-mail: tbilisi@embassy.mzv.cz
P?sobnost ??adu: diplomatick? a konzul?rn? pro Gruzii a Arm?nskou republiku
Provozn? hodiny ??adu: pond?l? - p?tek: 09.00 - 18.00
??edn? hodiny pro ve?ejnost: pond?l? - p?tek: 10.00 - 12.00
??edn? hodiny KO pro ve?ejnost:: pond?l?, st?eda, p?tek: 10.00 - 13.00

U?ite?n? informace

?asov? posun: +3 hod.


Rádi bychom upozornili žadatele o vízum, že Pegas International má v procesu vyřizování víz pouze zprostředkovatelskou funkci a nemůže ovlivnit rozhodnutí ambasády.