Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Sv?bytn? keltsk? kultura, zelen? p??roda a v?born? pivo Guinness, to jsou jen n?kter? z v?c?, kter? maj? r?di klienti, je? se rozhodnou pro studium angli?tiny v Irsku. Kdy? k tomu p?ipo?teme p??zniv? ceny a mo?nost z?sk?n? pracovn?ho povolen?, st?v? se z Irska ??m d?l t?m v?ce obl?ben?, a na sv? popularit? z?sk?vaj?c? zem

 

Nabízená města

Rychlá navigace:

Dublin je relativn? mal? a bezpe?n? m?sto a nejlep?? zp?sob jak se sn?m obezn?mit na vlastn? k??i je p??ky. Krom? spousty restaurac?, klub? a hosp?dek, kter?mi je Irsko proslul? po cel?m sv?t?, m??ete vyzkou?et i n?kter? z nejkr?sn?j?? Irsk?ch pl???, hor a jezer hned za branami m?sta. Zn?m? irsk? dramatik G.B. Shaw ?ekl, ?e nejlep?? angli?tinou se mluv? v Irsku. Zde objev?te, ?e Ir?m lze velice dob?e rozum?t a angli?tina, kterou mluv?, je zm?k?ena jejich irsk?m akcentem. K tomu V?m zcela jist? daj? spoustu p??le?itost?, nebo? je obyvatel? Dublinu maj? jednu velmi obl?benou z?bavu, ve kter? exceluj?, a to je mluven