Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Studium na st?edn? ?kole v zahrani?? prob?h? ve spolupr?ci s nadn?rodn?mi vzd?l?vac?mi organizacemi, kter? sdru?uj? v?b?ry st?edn?ch ?kol z cel?ho sv?ta, umo??uj?c?ch studium student? ze zahrani??. Studium je nab?zeno v t?chto zem?ch – USA, Kanada, ?pan?lsko, N?mecko.

 
V současné době nejsou v této cílové skupině nabízeny žádné jazyky.