Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

V?eobecn? informace

Jak n?? program funguje? Co rodina o?ek?v? od au pair? Jak? je p??nos na?eho programu pro v?s a pro hostitelskou rodinu? V?ce zde...


V?zum do USA

Program au pair s na?? organizac? byl navr?en vl?dou USA jako v?m?nn? program. To znamen?, ?e ??astn?ci tohoto programu mohou vycestovat do USA na dobu 12 m?s?c? na z?klad? v?za J-1 Exchange Visitor Visa... V?ce zde...

Seznam pot?ebn?ch formul??? - checklist

Jak? pot?ebuji formul??e? V?ce zde...

Informace k dotazn?ku

Hostitelsk? rodiny budou ?erpat v?t?inu informac? a dojm? na z?klad? v?mi vypln?n?ho dotazn?ku.Kdy ??dat?Jak postupovat? V?ce zde...

Zdravotn? poji?t?n?

Zdravotn? poji?t?n? a zdravotn? potvrzen?, v??n? onemocn?n?, alternativn? um?st?n? atd. V?ce zde...

Po?adavky, pracovn? n?pl?, zodpov?dnost

Kvalifikace a po?adavky na au-pair, pracovn? n?pl? a z n? plynouc? zodpov?dnosti au-pair, rodina a jej? zodpov?dnosti. V?ce zde...

Co je d?le?it? v?d?t?

Co je d?le?it? v?d?t? Co je vhodn? sebou zabalit do kufru? V?ce zde...

Letenky, odlet, p??let do New Yorku

Deposit na letenku, odjezd, p??jezd a ?kolen? v centru New Yorku. V?ce zde...

Nedodr?en? podm?nek

Organizace, na ??dost koordin?tora zprost? au pair povinnost? v hostitelsk? rodin? v t?chto p??padech...