Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

V?ZA

V?ZOV? SERVIS ZDARMA!

Spole?nost PEGAS INTERNATIONAL V?m nab?z? v?zov? servis t?m?? do v?ech st?t?, a to zdarma p?i zakoupen? leteck? dopravy.


R?di bychom upozornili ?adatele o v?zum, ?e Pegas International m? v procesu vy?izov?n? v?z pouze zprost?edkovatelskou funkci a nem??e ovlivnit rozhodnut? ambas?dy.