Kontakt

ICQ: 194460324 AOL:
  • Pegas International agency,s.r.o.
    Krakovska 9
    110 00 Praha 1
    Tel.: +420 603 422 774
    Email: info@agpegas.cz

Akční nabídka

Akční nabídka :: GEOS - SYDNEY

Telefon? karty

M?stn? hovory v Austr?lii se pohybuj? okolo 40 cent? z telefonn? budky, 25 cent? z pevn? linky. Hovory z Austr?lie do Evropy se pohybuj? okolo 1 AUD/min. (z?le?? na r?zn?ch okolnostech – ?as hovoru, tel. spole?nost..) Ve?ejn? telefony jsou na mince a nebo na karty (tel. karta od 5 AUD). Telefonn? karty lze zakoupit v novinov?ch st?nc?ch i ve v?t??ch obchodn?ch st?edisc?ch. Pokud vol?te z Austr?lie do Evropy, v?dy vol?te ??slo: 0011 - k?d zem? - k?d m?sta (bez 0) – Va?e ??slo nebo postupujete podle n?vodu na Va?? telefonn? kart?. Finan?n? nejv?hodn?j?? doba pro hovory z Austr?lie do Evropy je od 22:00 do 7:00 m?stn?ho ?asu.

Pegas International V?m nab?z? k zakoupen? p?edplacen? karty do telefonn?ch automat?.